Kamil Ustrzyński

Cześć, jestem Kamil. Studiuję Grafikę Komputerową i Produkcję Multimedialną. Posiadam wiele zainteresowań ponieważ wychodzę z założenia, że istnieje wiele rzeczy których warto spróbować. Moje ulubione hobby to podróżowanie, pisarstwo i granie w gry.

Dlaczego zgłosiłem swoją kandydaturę do samorządu studenckiego? To jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim chciałbym mieć czynny udział w tym co dzieje się na uczelni i pomagać innym studentom. Zawierając „oficjalną” współpracę z Władzami Uczelni byłoby to znacznie ułatwione
Lubię współpracę z ludźmi oraz wdrażanie nowych inicjatyw dlatego sądzę, że mój wkład w działanie Samorządu miałby pozytywny skutek.
 

 
Hi, I'm Kamil. I am studying Computer Graphics and Multimedia Production. I have many interests because I assume that there are many things that are worth to try. My favorite hobbies are traveling, writing, and playing games.
Why did I apply for Student Council? That’s a very good question. Above all, I would like to have an active part in what happens at the University and help other students. By entering into "official" cooperation with the University this would be much easier.
I like working with people and implementing new initiatives so I think that my contribution to the Student Council would have a positive effect.