Magdalena Radzimowska

Cześć! Nazywam się Magdalena Radzimowska. Jestem studentką 2 roku Grafiki Komputerowej i Produkcji Multimedialnej na specjalności Graphic Design. Studiuję też drugą specjalność. 

 
Bardzo lubię ćwiczyć siłowo, więc cieszę się siłownie są znów otwarte. Moją drugą wielką pasją są wypieki (zarówno te zdrowe jak i pełne cukru) i częstowanie nimi przyjaciół, więc polecam znajomość ze mną. 
 
Jestem osobą ambitną, lubię się angażować i pomagać innym. Realizuję się w tym już 4 semestr, będąc starościną mojej grupy. Miejsce w Samorządzie zwiększy moje możliwości. 
 
W Samorządzie chciałabym mieć kontakt ze studentami, wysłuchiwać Waszych potrzeb i przekształcać słowa w działanie. Jeśli ktoś z was miał okazję brać udział w dniach otwartych kół naukowych w poprzednich latach, to na pewno zgodzi się ze mną, że potrzebujemy więcej tego typu wydarzeń, zwłaszcza po ponad roku siedzenia w domach. 
W tym miejscu powinnam obiecać wam rzeczy, które planuję zmienić na uczelni, jednak uważam, że bez wysłuchania Was nie ma to sensu. Teraz to właśnie od Was zależy, czy dacie mi na to szansę. 
 

 
Hi! I’m Magdalena Radzimowska. I’m a second-year student of Graphic Design. I also study a second speciality. 
 
I like to do a strength training, so I’m very happy that gyms are open now. Baking (both healthy and full of sugar) and feeding my friends is my second passion, so I recommend friendship with me. 
 
I’m an ambitious person, I like to commit and help people. I find fulfilment in being a student representative for 4 semesters now. Being in Student Council would give me more possibilities. 
 
In Student Council I would like to keep in touch with students, hear you out and make the words become reality. All of you who had a chance to be on Open Day of Scientific Clubs and Student Organizations last years will agree with me that we need more events like this, especially now, after more than a year at home. At this point I should promise you things I will change at our university, but I think it’s pointless without lending you an ear. Now it’s up to YOU, whether or not you will give me that chance?