Mariya Yerbolekova

Dear Student Council,

My name is Mariya and I am second year student ofInternational Management here at UITM.
I am writing you to express my deep interest in joining Student Council organization. 
Highlights of my background include: strong communication, negotiation, organization and leadership skills. Since I have anexperience in customer service, I have developed collaborative skills that can contribute to excellent teamwork. As the prime example of leadership - during team projects I tend to delegate and execute the working process by assembly planning. What distinguishes me from my peers is that I am a good team player with an individualized approach. During group discussions I am a person, who finds a trade-off between divergent views and creates a safe and productive work environment. Moreover, I am confident at expressing my opinion and proposing ideas. I believe that I will be a good addition to your team. And last but not least, hopefully my last year of studies will be full of memorable and joyful events. 
Thank you for your consideration.    
Yours sincerely,
Yerbolekova Mariya.
 

 
 
Szanowny Samorząd Studencki,
Nazywam się Mariya i jestem studentką drugiego roku International Management tutaj na WSIiZ.
Piszę do Państwa, aby wyrazić moje głębokie zainteresowanie przystąpieniem do organizacji Samorządu Studentów.
Najważniejsze moje doświadczenie to: silna komunikacja, negocjacje, umiejętności organizacyjne i przywódcze. Ponieważ mam doświadczenie w obsłudze klienta, rozwinąłem umiejętności współpracy, które mogą przyczynić się do doskonałej pracy zespołowej. Jako doskonały przykład przywództwa - podczas projektów zespołowych staram się delegować i realizować proces pracy poprzez planowanie montażu. To, co wyróżnia mnie na tle rówieśników, to to, że jestem dobrym graczem zespołowym z indywidualnym podejściem. Ponadto jestem pewną siebie w wyrażaniu opinii i proponowaniu pomysłów. Wierzę, że będę dobrym dodatkiem do Waszego zespołu. I wreszcie mam nadzieję, że mój ostatni rok studiów będzie pełen niesamowitych i radosnych wydarzeńDziękuję za uwagę.
Z poważaniem,
Yerbolekova Mariya.