Mateusz Paściak

Hej, nazywam się Mateusz. Jestem na pierwszym roku studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka ze specjalizacją - cyberbezpieczeństwo. Od 2019 roku na uczelni pełnię funkcję starosty oraz członka samorządu studenckiego. Niedługo po wstąpieniu w szeregi samorządu zostałem wybrany na funkcję sekretarza.

Kontynuując swoją przygodę na uczelni jako student chciałbym również kontynuować ją jako członek samorządu. Moje dotychczasowe doświadczenia w samorządzie przyczynią się do jego dalszego rozwoju oraz szkoleniu następców.
 

 
Hey, my name is Mateusz. I am a first year sophomore majoring in computer science with a specialization in cybersecurity. Since 2019 at the university, I have been a student representative and a member of the student council. Shortly after joining the student council, I was elected as the secretary.
While continuing my adventure at the university as a student, I would also like to continue as a member of the student council. My past experience in student council will contribute to its further development and training of successors