Paulina Dopart

Cześć, mam na imię Paulina, ale wszyscy mówią do mnie Dopi. 

Jestem studentką pierwszego roku studiów uzupełniających na kierunku Zarządzanie. W wolnym czasie lubię czytać książki, zwłaszcza literaturę kryminalną oraz psychologiczną. Poza książkami  
uwielbiam spacerować po lesie i jeździć na rowerze. 
Jestem osobą kontaktową oraz towarzyską, a na mojej twarzy często gości uśmiech. Lubię kiedy dużo się dzieje wokół mnie, potrafię słuchać i pomagać innym. 
 
W Radzie Samorządu jestem już dwa lata i...uwielbiam to! Działanie w tej organizacji daje mi bardzo dużo satysfakcji, a także pozwala mi się rozwijać na kilku ważnych dla mnie płaszczyznach. Dzięki Samorządowi miałam okazję poznać fantastycznych ludzi oraz zorganizować kilka fajnych wydarzeń. Dlaczego chcę pozostać w Radzie? Przede wszystkim ze względu na to, że pandemia pokrzyżowała wiele naszych planów i nie pozwoliła nam na organizację wielu akcji na uczelni. Przedłużenie mojej kadencji z pewnością umożliwiłoby mi realizację wcześniej założonych planów. 
 

 
Hi, my name is Paulina, but everyone calls me Dopi. 
I am a first year student of Management studies. In my free time I like reading books, especially crime fiction and psychology. Apart from books  
I love walking in the woods and riding a bike. 
I am a friendly and sociable person and my face is often smiling. I like when a lot is going on around me, I can listen and help others. 
 
I have been in the Student Council for two years now and...I love it! Working in this organization gives me a lot of satisfaction and also allows me to develop on several important levels. Thanks to the Student Council I have had the opportunity to meet fantastic people and organize several cool events. Why do I want to stay in the Council? First of all, because the pandemic thwarted many of our plans and did not allow us to organize many events at the university. Extending my term would definitely allow me to carry out my plans.