Veronika Tkachenko

Swoje zgłoszenie do udziału motywuję chęcią rozwoju i uczenia się wielu nowych rzeczy. Pragnę poznawać nowych ludzi i tworzyć nowe projekty. Pomagać innym i się rozwijać. Chcę brać czynny udział w życiu Uczelni.

 
W podstawówce i w szkole średniej byłam aktywną uczennicą, uczestniczyłam we wszystkich olimpiadach i zawodach. Byłam przewodniczącą klasy przez 5 lat i zawsze mi się to podobało. 
Potrafiłam znaleźć wspólny język zarówno z administracją szkoły, jak i z kolegami z klasy. Każdy z moich kolegów z klasy mógł zwrócić się do mnie o pomoc. Włączałam się również w życie społeczne szkoły: prowadziłam imprezy szkolne, byłam prowadzącą balu maturalnego.
 
Obecnie studiuję na kierunku managerskim, rozwijam się w zakresie zarządzania, a w wolnych chwilach pracuję jako stylistka fryzur. Moim marzeniem jest otwarcie własnego biznesu w dziedzinie urody. 
 
Uwielbiam brać czynny udział w życiu innych ludzi, interesuję się psychologią, co z kolei pomaga mi spojrzeć na życie z różnych perspektyw. Prowadzę zdrowy tryb życia i rozwijam media społecznościowe.
 
Uważam, że każda osoba ma talent, który po prostu musi zostać ujawniony. Pragnę samorealizować się w tym zmieniającym się świecie.
 
 
Z wyrazami szacunku
Veronika Tkachenko
 

 
I motivate my application to participate with the desire to develop and learn many new things. I want to meet new people, create new projects and help others. I want to take an active part in the life of the university.
 
In elementary school and high school I was an active student, participated in all the olympiads and competitions. I've been class president for five years, and I've always loved it. 
I was able to find a common language with both the school administration and my classmates. Any of my classmates could have asked me for help. I was also involved in the social life of the school: I conducted school events, I was the host of the prom.
 
I am currently studying for a management and developing in the field of this. In my spare time I work as a hair stylist. My dream is to start my own business in the field of beauty.
I love to take an active part in the
 lives of other people, I am interested in psychology, which in turn helps me to look at life from different perspectives. I lead a healthy lifestyle and develop social media.
 
I believe that every person has a talent that just needs to be revealed. I want to realize myself in this changing world.