Jak głosować (How to vote)

 
Warunkiem przystąpienia do głosowania jest posiadanie aktualnego statusu studenta.
 
Głosy oddajemy za pośrednictwem strony wybory.wsiz.pl. Po wyborze swojego kandydata (zobacz kandydaturę), głos oddajemy przyciskając czerwone okienko ZAGŁOSUJ. 
 
Jeśli chcesz oddać głos na tę kandydata, wpisz w wyskakujące okienko swój adres e-mail - adres musi mieć strukturę:
 
w12345@student.wsiz.rzeszow.pl (dla studentów)
 
Pamiętaj! Możesz oddać tylko jeden głos! Głos jest ważny po wykonaniu jego autoryzacji za pomocą maila studenckiego!
 

 
 
The condition to proceed your vote is to have a current student status.
 
We cast votes via the website wybory.wsiz.pl. After choosing your candidate (see candidacy), we vote by pressing the red VOTE box.
 
If you want to vote for this candidate, enter your email address in the window which pops up.
 
The address must have the following structure:
 
w12345@student.wsiz.rzeszow.pl (for students)
 
Remember! You can only cast one vote! The vote is valid after it has been authorized via student email!