Mateusz Bacik

Cześć, nazywam się Mateusz, mam 20 lat i jestem na pierwszym roku Aviation Management. W wolnym czasie lubię czytać artykuły technologiczne, poznawać nowych ludzi i spotykać się ze znajomymi. Jednak to co lubię najbardziej to podróże, lubię próbować nowych potraw, poznawać nowe kultury  oraz zwiedzać cudowne miejsca. Od 16 roku życia trenuje football amerykański i robię to do dzisiaj. Styczność ze sportem mam tak naprawdę od najmłodszych lat i jest to nieodłączna część mojego życia. 

Jestem osobą, która chciałaby czynnie działać na rzecz studentów. Moim zdaniem to studenci są najważniejszą częścią uczelni, a bez nich ta nie mogłaby funkcjonować, dlatego tak bardzo ważne jest, żeby decyzje które będą podejmowane na uczelni były jak najbardziej sprzyjające dla wszystkich studentów. Studenci to głos, a dzięki wspólnej współpracy możemy osiągnąć wszystko.
Wielu ludzi powie, że zmiany są łatwe, inni będą mieli na ten temat odrębne zdanie. Ja uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Implementacja zmian w systemie, który już funkcjonuje od x lat może się okazać bardzo ciężka, zawsze można go jednak usprawniać. Dyskutując i dzieląc się swoimi opiniami jesteśmy w stanie pomóc w jego usprawnianiu. Każdy ma swoje własne zdanie i zdanie każdego się liczy, a rozmowa z każdym z was to nowa wartość dodana do mojego życia. 
Wy jesteście głosem, a ja zawsze was wysłucham.
 

 
Hi, My name is Mateusz, I am 20 years old and I am a first year student of Aviation Management. In my spare time I love reading technology articles, making new friends and hanging out with my colleagues. However what I enjoy the most is travelling, I love trying new foods, learning about new cultures and visiting wonderful places. Since I was 16 years old I have been training American Football and I train it until now. I have had contact with sports from the earliest years of my childhood and it has always  been an integral part of my life.
I am a person who would like to actively work for the students. In my opinion, the students are the most important part of the university, and without them the university would not be able to function. Students are the voice, and by working together we can achieve anything.
Many people will say that changes are easy to be made, others will have a different opinion about it. I believe that nothing is impossible. Implementation of changes in the system, which has been functioning for x years may be very difficult, but it can always be improved. By discussing and sharing our opinions we are able to help in its improvement. Everyone has their own opinion and everyone's opinion counts, and talking to each and every one of you is a new value added to my life. 
You’re the voice, and I will always hear you.